Ivan Vágner

Ivan Vágner

Kontakty: kontakt@ivanvagner.cz, vagner@pretor.cz

Vedení, oponování a konzultování akademických prací

Všechny tyto práce byly již obhájeny. (Pro nedostatek času ale už několik let neaktualizováno :/)
   
2012 Černošice: Život ve městě OP
2012 Černošice: Město, které žije pro lidi OP
2012 Černošice: Půvab v detailu OP
2012 Černošice: Včera a dnes OP
2012 Černošice: Město otevřené všemu a všem OP
2012 Černošice: Je to doma  
2012 Černošice: Následuj své srdce OP
2012 Černošice: Příjemná atmosféra OP
2012 Černošice a jeho legendy OP
2012 Černošice: Za jeden provaz OP
2012 Marketing a komunikace na sociálních sítích  
2012 Marketingové aktivity, díky kterým by multikino CineStar Anděl mohlo získat konkurenční výhodu oproti multikinu Cinema City Nový Smíchov  
2012 Guerilla marketing  
2012 Reklamní kampaň firmy Škoda v historii a současnosti, její prezentace a vystupování k veřejnosti  
2012 Marketingová strategie automobilky Opel v ČR  
2012 Techniky negativního ovlivňování v parlamentních volbách 2010 z hlediska PR  
2012 Černošice: Sportovní vyžití pro všechny  
2012 kom.manuál pro PRE  
2012 Prague Fashion Weekend  
2012 mystery hotel (GM)  
2012 PR v lázeňství  
2012 Ideální webové stránky hotelu  
2012 guerilla marketing na malém městě  
2011 Grafický projekt EXPO: Jeden za všechny, všichni za jednoho OP
2011 Založení firmy v oboru agenturních služeb konz
2011 Grafický projekt EXPO: Souznění s přírodou OP
2011 Možnosti guerillových kampaní v cestovnom ruchu  
2011 Grafický projekt EXPO: Jiný kraj, jiný mrav OP
2011 Grafický projekt EXPO: „Čistá budoucnost“ OP
2011 Grafický projekt EXPO: Mizející krajina OP
2011 Grafický projekt EXPO: Lidský život je křehký jako sklo OP
2011 Grafický projekt EXPO: BUDOUCNOST JE TEĎ OP
2011 Grafický projekt EXPO: Má duše – má vlast OP
2010 Grafický projekt CID školy: In Heart OP
2010 Grafický projekt CID školy: Mount Adverest OP
2010 Cykloturistika na internetu v ČR  
2010 Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu firmy  
2010 PR ČSSD volební kampaň (21. – 28. 5.) voleb do PSP ČR 2010 (analýza) OP
2010 Grafický projekt CID školy: creative4live  
2010 Grafický projekt CID školy: Ctrl§Art OP
2010 PUBLIC RELATIONS A MARKETING OP
2010 Propagácia Malokarpatského regiónu  
2010 Grafický projekt CID školy: Bridge-in  OP
2010 Grafický projekt CID školy: Hit School OP
2010 Značka Louis Vuitton na českém trhu
2010 Grafický projekt CID školy: Unique Face  OP
2010 Specifika marketingové komunikace cestovních kanceláří OP
2010 Grafický projekt CID školy: Talentblok OP
2010 Marketingový plán hotelu Union OP
2008 Reklama - logický vzorec působící na psychickou stránku člověka konz
2008 princip české reklamy  
2008 trasování zprávy v médiích  
2008 projekt denního centra pro lidi bez domova a noclehárna Česká charita  
2008 projekt Veselý výlet - obnova východních Krkonoš (FF UK) konz
2007 Návrh propagačního řešení vzdělávacího projektu Palestra OP
2006 Propagace Babyklubu ve Slaném s cílem zisku materiální, finanční a duchovní podpory pro jeho další činnost  OP
2006 Vývoj internetového systému Boardmag.cz  
2006 produkce časopisu Revers pro neziskový sektor   
2006 Comics v ČR v letech 1988-1994 se zřetelem na fanouškovské hnutí  
2006 Působení francouzské firmy Louis Vuitton na českém trhu  
2006 Specifika komunikace nízkoprahových středisek zaměřených na péči o drogově závislé OP
2005 Analýza televizního zpravodajství tří TV-stanic na základě tzv. Grossovy kauzy  
2005 Projekt rozhlasové stanice chybějící na českém trhu (radio BP) OP
2005 produkce časopisu pro neziskový sektor   
2005 Analýza tří současných literárních časopisů  
2004 Nakolik ovlivňují dívčí časopisy svět svých čtenářek?  
2004 Jak prorazit na českou hudební scénu  
2004 Je naše zdraví výhodný obchodní artikl? (analýza reklamy na vybrané kloubní preparáty)  
2004 České motoristické časopisy  
2004 Levné ženské časopisy na českém trhu  
2004 Jaromír Nohavica  
2004 Terorismus a hromadné sdělovací prostředky (diplomová práce na Policejní akademii ČR)  
2004 Sportovní zpravodajství v České televizi a jeho proměna v lednu 2004  
2004 Podprahová sdělení a česká média (ukázka)   
2003 reklama firmy IGRA  
2003 mediální prezentace G. W. Bushe během summitu NATO v Praze v listopadu 2002  
2003 programování v České televizi  
2003 Děti Revoluce aneb generace konzumu  
2003 Corporate Social Responsibility v Tesco Store  
2003 Transformace Mladé fronty  
2003 beatnici v ČR  
2003 Současný regionální tisk na Benešovsku OP
2003 Rozdělení Československa na stránkách českého a slovenského tisku (abstract)  
2003 Mechanika magie a podstata magických fenoménů OP
2003 Problematika gender na stranách společenských měsíčníků vydavatelství Stratosféra  
2002 Náboženství v televizi, televize jako náboženství  
2002 Produkční projekt televizního pořadu (adrenalinové sporty)  
2002 Mediální kampaň deníku Super  

Vysvětlivky:

OP - oponent
konz - odborný konzultant
Pokud není uvedeno nic, pak vedení práce.

Vysoké školy

  • Filosofická fakulta UK, Praha
  • Literární akademie Josefa Škvoreckého, Praha
  • Policejní akademie ČR, Praha
  • Univerzita Jana Ámose Komenského, Praha
  • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha
  • Vysoká škola obchodní, Praha

Vyšší odborné školy

  • Soukromá VOŠ filmová, Písek
  • Soukromá VOŠ umění a reklamy (Orange factory), Praha
  • VOŠ publicistiky, Praha