Ivan Vágner

Ivan Vágner

Původně vysokoškolský a středoškolský učitel (aktuálně OF) a jednatel společnosti Pretor Consulting s.r.o. (odkaz na justici). Šéfredaktor Uhříněveského zpravodaje.

Profesně se zabývá mediální a krizovou komunikací a to jak na rezortní úrovni (MMR, MOČR, MKČR, MZČR), tak v místní politice (podpora vedení obcí).

Firma Pretor Consulting se zabývá podporou uživatelské přívětivosti informačních systémů (UX), manažerského rozhodování (krizové řízení) a digitalizací státní správy (geodetická pasportizace).

 

Možné reference - studijní:

 • Ing. Ondřej Pešek, vedoucí Katedry marketingu, managementu a společenských věd na VŠO, 224 053 129, pesek@vso-praha.eu
 • Mgr. Andrea Jiravová, ředitelka SVOŠUR, 731 503 959, info@orangefactory.cz
Možné reference - pracovní:

 

Kontakty: studijní - seminarky@pretor.cz, pracovní - vagner@pretor.cz,
mobil: 603 335 257

Osobní profesní profil:

 • Poradce, lektor a editor. Specializace mediální a krizová komunikace.
 • Analytik a školitel v oblasti komunikace, marketingu, public relations (PR) a media relations (MR).
 • Konzultant v oblasti user experience (UX).
 • Projektový manažer - řízení projektů a kampaní, analytika, hodnocení rizik.
 • Odborný pedagog na VŠ a VOŠ (komunikace, PR, marketing, reklama, žurnalistika).
 • Vedoucí, oponent a odborný konzultant mnoha akademických prací.
 • Zakladatelské aktivity: konzultační a projektová společnost Pretor Consulting s.r.o. (2008), lektorský think-tank Public Group (2007), centrum bojových umění DIBU (2006). sportovní federace JJČR (2005), vzdělávací obor Publicita a spolupráce s veřejností na VOŠP (2004).

Narozen: 1961, Praha

Vzdělání: Divadelní fakulta AMU, obor dramaturgie, 1988-1994 (magister artis); Trenérská škola FTVS UK, specializace Bojová a duchovní umění, 1998-2000 (trenér 1.třídy)

stručné profesionální CV ke stažení

Profesní certifikace:


  Certifikát: NEN pro zadávání veřejných zakázek
  Vydavatel: MMR
  Datum složení: 2018
  Možno ověřit: zde
 

 
  Certifikát: Marketing na Facebooku
  Vydavatel: RHplus Marketing
  Datum složení: 2013
  Možno ověřit: zde
 

 
  Certifikát: Sony Vegas Pro
  Vydavatel: GOPAS
  Datum složení: 2012
  Číslo certifikátu: VEG1-20120100014
  Možno ověřit: zde
 

 
  Certifikát: Vyjednávání v obtížných situacích
  Vydavatel: VOX
  Datum složení: 2010
  Číslo certifikátu: 1619/2010
  Možno ověřit: zde
 

 
Certifikát: 1st Business Certificate
    Marketing und Service management Focus
  Vydavatel: ELSE International
1BC Business Education & Consulting GmbH
  Datum složení: 2009
  Security kód: cz pra els01 0904 0061
  Možno ověřit: zde
 

 
  Certifikát: Projektový management
  Vydavatel: Fakulta humanitních studií UK
Spiralis, o.s.
  Datum složení: 2008
  Číslo certifikátu: 122
  Možno ověřit: zde
 

 
  Certifikát: Diploma in Public Relations
    London School of Public Relations
  Vydavatel: Asociace Public Relations Agentur
  Datum složení: 2003
  Možno ověřit: zde

Významnější konzultační a školící činnost:

 • 2019 - mediální poradce na Ministerstvu kultury ČR
 • 2017-2018 - mediální poradce na Ministerstvu obrany ČR
 • 2017-2018 - práce na projektu AI pražského IQ parku (magistrát h.m. Prahy)
 • 2016-2017 - práce v PR týmu VŠ Mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • 2015-2017 - mediální poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
 • 2015-2016 - spolupráce na think-tanku Milenium Media
 • 2014-2018 - mediální školení pro představitele ČMKOS, OS KOVO a ČMOS PŠ
 • 2012-2014 - školení a konzultace PR aktivit pro představitele radnic Praha 4 a Praha 7
 • od 2010 - školení asertivity, komunikačních a obchodních dovedností pro společnost AC Nielsen
 • od 2010 - analýzy mediálních výstupů a školení redaktorů mediální skupiny České Dráhy a.s.
 • 2009 - serie různých školení v oblasti prezentačních a manažerských dovedností (AC Nielsen, Klecany, ARCECO VIA)
 • 2007-2008 - projekt celorepublikového výcviku učitelů ZŠ a SŠ Média tvořivě, oblast reklama (AISIS)
 • 2006-2008 - lektorská práce v rámci projektu Career Market (příprava na atestace a na získání zaměstnání studentů PřF UK a MFF UK)
 • 2007 - výcvik v heuristice v rámci rekvalifikačních kurzů (AGNES)
 • 2005-2009 vedení a lektorování vlastních veřejných marketingových kurzů Lekce z reklamy a Public Relations dva krát ročně (kurz v délce šesti neděl)
 • pozn.: další školení v části komerční projekty

Pozn.: Od tohoto místa dále už několik let neaktualizováno - pro pracovní vytížení není čas :)

Publikační činnost:

 • Think Future Smarter - Zodpovědný urbanismus: Jedna země, jedno lidstvo, jeden cíl (MMR 2016)
 • Média tvořivě (metodická příručka mediální výchovy - část Reklama a propagační mix, AISIS 2008)
 • Média a moc (Votobia Praha 2000, sborník)
 • Televizní zprávy - psychický nátlak? (Argo, 1997)
 • Svět postmoderních her (H&H, 1995)
 • Asijská bojová umění (Naše vojsko, 1992)
 • Tajemní ninjové (Magnet-Pressu, 1991, sborník)
 • Pozn.: V médiích od roku 1990, aktivně do 2005, dále už jen příležitostně. Více jak 1500 článků, recenzí, esejů a glos z oblasti kultury, počítačových technologií a bezpečnostní problematiky v tištěných médiích a přes 1000 na Internetu.

Praxe k 2011:

Novinář a publicista (20 let), analytik a konzultant (15 let), učitel odborných předmětů na VŠ, VOŠ a ZŠ (14 let) a lektor sportovně-rekreačních akcí (26 let).

Do roku 1989 "devatero profesí", nejdéle učitel, poštovní doručovatel a topič. V 90. letech novinář v médiích ZN zemské noviny, Lidové noviny, VideoRevue a Deníky Bohemia. V letech 1999-2008 učitel na VOŠ publicistiky. V letech 2000-2001 člen Rady publicistiky v České televizi, 2002-2003 vysokoškolský pedagog na Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor mediální komunikace. V roce 2004 spoluzakladatel a vedoucí (koordinátor) specializace Publicita a spolupráce s veřejností na VOŠP. V roce 2008 spoluzakladatel konzultantského think-tanku PublicGroup a jednatel Pretor Consulting s.r.o. Od šk. roce 2009/2010 učitel na dvou pražských soukromých vysokých školách VŠ MVV Praha a VŠO (výcvik komunikačních dovedností, public relations, komunikační kampaně a webové analýzy) a na specializované VOŠ umění a reklamy Orange factory (marketing, teorie a dějiny reklamy).

Zakladatel a instruktor sportovního oddílu Ju-Jitsu Praha, realizovaný ve spolupráci s instruktory Prázdninové školy Lipnice. V roce 2005 spoluzakladatel republikové federace Ju-Jitsu Česká republika zastřešené pod světovou federací World Ju-Jitsu and Kobudo Organisation. V letech 2005-2007 a předseda JJČR. Předseda DIBU 2006-2009.

Lektor marketingové komunikace v řadě neziskových organizací a projektů (AGNES, AISIS, Career Market, Symbióza). Zakladatel a lektor vzdělávacího kurzu Lekce z reklamy a public relations, vedoucí několika set nekomerčních komunikačních projektů, komerčních mediálních analýz a auditů. Vedoucí mnoha desítek prázdninových pobytů, výcvikově-turistických táborů a jednorázových akcí.

Výběr komerčních projektů:

 • 2010-2015 - projekt nového webu a jeho správa; PR a internetový marketing - VŠ MVV Praha
 • od 2010 - marketingové konzultace pro SOŠ MVV Praha
 • 2010 - spolupráce na mediálním auditu společnosti United Energy Trading
 • 2010 - školení obchodní prezentace se zaměřením na realitní fotografii pro společnost Defire
 • 2010 - člen odborné komise pro nové CID v ÚJV Řež
 • od 2009 - vedoucí novinářského kurzu a analytik interních médií pro mediální skupinu společnosti České Dráhy a.s.
 • od 2009 - školení pokročilých prezentačních dovedností, asertivity a obchodních dovedností pro společnost AC Nielsen
 • 2009 - strategická doporučení pro připravovaný redesign webu Navi Systems
 • 2009 - školení marketingových dovedností pro ARCECO VIA s.r.o.
 • 2009 - prezentační a manažerské dovednosti – školení pro starostu města Klecany
 • 2008 - školení Adobe Photoshop, InDesign a Illustrator pro pracovníky Ministerstva obrany ČR
 • 2008 - strategická doporučení v oblasti PR a webu pro o.s. INEX-SDA
 • 2008 - projekt internetové multimediální encyklopedie s historickou vojenskou tematikou a vojenské internetové televize pro Ministerstvo obrany ČR (expertní studie)
 • 2008 - návrh propagačního řešení festivalu Dialog kultur pro Multikulturní centrum Praha
 • 2008 - marketingová a propagační restrukturalizace časopisu Moderní vyučování pro o.s. AISIS
 • 2007 - analýza a návrhy webových stránek pro specializované weby iHNED.cz (LadyWeb.cz, PubWeb.cz)
 • od 2005 - autorství a vedení 20hodinového cyklu přednášek a seminářů Lekce z reklamy a public relations (dva krát ročně)
 • 2005 - školení public relations pro společnosti PRAM a InterSystems
 • 2004 - audit webových stránek společnosti Caparol
 • 2004 - mediální analýza časopisu Pevnost
 • 2004 - developerský projekt pro časopis Business & Capital
 • 2003-2005 - projekt webových stránek Veterinární nemocnice Libuš
 • 2003-2004 - audit webových stránek hračkářského e-shopu eWorks
 • 2001 - audit webových stránek a propagačních materiálů vzdělávací agentury Pragoeduca
 • od 2002 - webmaster a web-PRconsultant pro českou pobočku InterSystems B.V.
 • 2001 - školení public relations pro tiskové odělení EZ Praha
 • 1998 - mediální analýza komunikace banky Haná
 • 1997-1998 - audit části webu SPT Telecom
 • 1997-1999 - dodávka specializovaných příloh s kulturní, herní a IT tematikou pro tiskový koncern Vltava-Labe-Press

Nekomerční projekty:

 • 2012 - marketing několika malých divadel a Rodinného klubu Nuseláček
 • 2012 - mediální konzultace Konzervatoř Evangelické akademie
 • 2010 - dlouhodobý projekt hodnocení efektivity webových stránek městských úřadů a vysokých škol
 • 2009 - Školení v oblasti PR a fundraisingu pro skupinu handicapovaných v projektu Symbióza, Nová Ves pod Pleší.
 • 2008 - projekt ULICE BEZ PŘEKÁŽEK, realizovaný se studenty VOŠ publicistiky Praha
 • 2007-2008 - lektorská práce v rámci projektu Média tvořivě, oblast reklama, (o.s. AISIS)
 • 2007 - lektorská práce: výcvik v heuristice v rámci rekvalifikačních kurzů (o.s. AGNES)
 • 2007 - návrh a řízení projektu celoročních oslav desetiletého výročí VOŠ publicistiky Praha
 • 2006-2008 - lektorská práce v rámci projektu Career Market (příprava na atestace a na získání zaměstnání na PřF UK a MFF UK)
 • 2006-2008 - spoluautor a vedoucí každoroční projektové komunikační hry EduMoney na VOŠ publicistiky Praha
 • 2005-2007 - spoluzakladatel a předseda republikové federace JJ ČR
 • od 2001 - autorství a spoluvedení každoročního workshopu Tvorba tištěných a elektronických médií na VOŠ publicistiky Praha (cca 30 týmů)
 • 2000-2001 - člen Rady publicistiky v České televizi
 • od 1995 - trenérská a marketingová práce pro TJ Sokol Praha Vršovice a DIBU